تعداد محصول : 1

نیمه صنعتی 800 گالن در شبانه روز

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 800 گالن ساخت آب کالا قابلیت تولید تا 3000 لیتر در شبانه روز آب تصفیه شده را دارد. این دستگاه به علت تجهیزات مناسب، قابلیت آن را دارد که جهت شیرین سازی آب های با کیفیت نامطلوب تر از آب های شهری بکار گرفته شود. جهت سفارش می توانید با فروشگاه اینترنتی آب کالا تماس حاصل فرمایید.