تعداد محصول : 14

پمپ‌ سانتریفیوژی سری CMA-B-C-D

پمپ‌های سری CMA-B-C-D، یکی دیگر از سری محصولات کمپانی بزرگ EBARA هستند. این پمپ‌ها که از نوع سانتریفیوژی می‌باشند و دارای یک پروانه هستند را از جنس چدن می‌سازند. این پمپ‌ها برای افزایش فشار آب در کاربردهای مختلف به کار برده می‌شوند. تنوع مدل‌های پمپ‌های سری CMA-B-C-D زیاد است اما به طور کلی حداکثر دما و فشار عملیاتی قابل تحمل در تمامی این مدل‌ها به ترتیب برابر 90 درجه سلسیوس و 8 بار است.

نامگذاری پمپ‌های سانتریفیوژی سری CMA-B-C-D کمپانی EBARA

نحوه نامگذاری پمپ‌های سانتریفیوژی سری CMA-B-C-D کمپانی ابارا در تصویر زیر نمایش داده شده است.

منحنی عملکرد پمپ‌های سانتریفیوژی سری CMA-B-C-D برند EBARA

در تصاویر زیر منحنی عملکرد یا همان منحنی مشخصه پمپ‌های سانتریفیوژی سری CMA-B-C-D برند EBARA نمایش داده شده است.

سری CMA:

سری CMB:

سری CMC:

سریCMD: