تعداد محصول : 1

فلومتر الکترومغناطیسی

فلومتر الکترومغناطیسی که با نام فلومتر مغناطیسی یا مگ فلومتر نیز شناخته می‌شود؛ یکی از فلومترهای از نوع سرعت است. این فلومتر به طور خاص برای اندازه گیری دبی جریان در فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب و یا کاربردهایی که دارای افت فشار کم هستند و مایع دارای هدایت الکتریکی موردنیاز (0.5 میکروزیمنس بر سانتی‌متر) می‌باشد، به کار گرفته می‌شود. این دستگاه هیچ قسمت متحرکی ندارد و برای اندازه گیری دبی جریان هیدروکربن‌ها، گازها و مایعات بدون رسانایی الکتریکی مانند آب دیونیزه (بدون یون) به کار برده نمی‌شود. از مزیت‌های فلومترهای الکترومغناطیسی این است که می‌توانند دبی‌ جریان‌هایی با فشار بالا را بدون هیچگونه نشتی اندازه‌گیری کنند و همچنین قابلیت اندازه‌گیری نرخ جریان سیالات خورنده را نیز دارند.

ساختار و مکانیزم عملکرد فلومتر الکترومغناطیسی

فلومترهای الکترومغناطیسی بر اساس قانون القای فارادی عمل می‌کنند. مطابق این قانون زمانی که رسانایی با سرعت مشخص، عمود بر میدان مغناطیسی حرکت کند، در رسانا ولتاژ القا می‌شود. فلومترهای الکترومغناطیسی از بخش‌های مختلفی تشکیل شده اند که مهم‌ترین این بخش‌ها یک لوله غیر رسانا است که در طرفین آن سیم پیچ‌های آهنربایی وجود دارد که باعث ایجاد میدان مغناطیسی عمود بر مسیر جریان مایع می‌شوند. یک جفت الکترود در تماس با مایع نیز وجود دارد که هم با میدان مغناطیسی و هم با جریان، زاویه قائمه دارد. از این رو پس از عبور مایع از داخل لوله و میدان مغناطیسی، به دلیل رسانا بودن مایع، در آن ولتاژ الکتریکی القا می‌شود که این ولتاژ از طریق الکترودها قابل اندازه گیری می‌باشد. لازم به ذکر است که ولتاژ القا شده با سرعت مایع نسبت مستقیم دارد و این بدین معنا است که از این طریق می‌توان دبی جریان را محاسبه نمود.

مزایای استفاده از فلومتر الکترومغناطیسی

از محاسن استفاده از جریان سنج‌های الکترومغناطیسی می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:
• عدم داشتن قطعات متحرک
• افت فشار بسیار کم
• مستقل از دما، چگالی، ویسکوزیته و غلظت جریان
• مناسب برای اندازه گیری دبی جریان‌های خورنده و ساینده
• اندازه گیری جریان بدون تماس
• مناسب برای اندازه گیری دبی جریان‌های بسیار کم و بسیار زیاد
• مناسب برای اندازه گیری دبی‌ جریان‌های آرام و آشفته
• دقت خوب
• امکان اندازه گیری جریان دوجهته
• رابطه خطی بین نرخ جریان و متغیر اندازه گیری شده (ولتاژ تولید شده)
• نگهداری کم و ساده

محدودیت‌های فلومتر الکترو مغناطیسی

از محدودیت‌ها و معایب فلومترهای مغناطیسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• تنها مناسب برای مایعات دارای هدایت الکتریکی
• قیمت نسبتا بالا
• نیاز به یک بخش از لوله مستقیم
• عدم امکان اندازه گیری دبی جریان گازها

کاربردهای فلومترهای الکترومغناطیسی

همانگونه که ذکر شد، فلومترهای الکترومغناطیسی برای اندازه گیری مایعات دارای رسانایی الکتریکی مناسب هستند. برخی از صنایعی که از این فلومترها استفاده می‌کنند عبارتند از:
• واحدهای تصفیه آب و فاضلاب
• صنایع شیمیایی و داروسازی
• صنایع معدنی 
• صنایع غذایی و نوشیدنی
• صنایع کاغذ سازی
• صنایع فلزی
• صنایع تولید مواد آرایشی و بهداشتی
• نیروگاه‌ها