پرولایت Purolite

Purolite  یک شرکت تولید کننده پیشرو در زمینه تولید رزین‌های تبادل یون با کیفیت بالا، کاتالیست، جاذب و رزین‌های خاص با عملکرد بسیار خوب است.

شرکت پرولایت در 4 منطقه استراتوژیک در آمریکا، اروپا و آسیا و انگلستان فعال است. این شرکت دارای استانداردهای جهانی ایزو 9001:2008 می‌باشد.

محصولات این کمپانی عبارتند از:

 • جاذب‌ها
 • کاتالیست
 • رزین‌های بستر مخلوط
 • رزین کاتیونی قوی/ ضعیف
 • رزین آتیونی قوی/ضعیف

purolite resin

رزین‌های تولیدی این شرکت جهت کاربردهای زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

 • آب آشامیدنی
 • شکر و صنایع شیرین‌کننده
 • آب نیروگاه‌های هسته‌ای و سوخت فسیلی
 • آب مخصوص تولید نیمه‌هادی‌ها و صنایع الکترونیک
 • آب خالص مورد استفاده در داروسازی
 • آب مصرفی در صنایع هیدرومتالوژی

 

رزین کاتیونی اسید قوی

 

رزین کاتیونی اسید ضعیف

 

رزین آنیونی بازی قوی

 

رزین آنیونی بازی ضعیف

 

بسترهای رزین مخلوط

 

رزین‌های گزینش‌ پذیر برای آب آشامیدنی

 

رزین‌های مخصوص هیدرومتالوژی

 

رزین‌های تبادل یونی خاص

 

رزین‌های حذف گزینش‌پذیر

 

 

رزین پرولایت