سی اس ام CSM

محصولات CSM که توسط شرکت مواد پیشرفته Toray کره تولید می‌شوند، ممبرین های جدید و به لحاظ اقتصادی به صرفه‌ اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون و همچنین فیلترهای کارتریج و میکروفیلترها هستند که پاسخگوی نیاز شهری، صنعتی و خانگی هستند. هدف CSM دستیابی به رضایت مشتری در صنعت فیلتراسیون و جداسازی است. 

کاربردهای مختلف ممبران‌های CSM
- تولید آب فوق خالص
آب مورد استفاده در شستشوی نیمه هادی ها، LCD ها و PCB ها


- تولید آب خالص فرایندی/ آب جبرانی برج های خنک‌کننده/ آب خوراک بویلرها
غلظت یون ها را کاهش داده و از تشکیل رسوب و ایجاد خوردگی درون لوله جلوگیری می نماید. 


- تولید آب آشامیدنی
مواد معدنی اضافی، باکتری ها و ویروس ها را حذف می‌کند.


- سیستم های بازگردانی و بدون پساب (ZLD)
حذف پساب و دستیابی به سیستم با تخلیه صفر


- نمک زدایی از آب دریا
غلظت نمک ها را در کاربردهای خانگی و صنعتی کاهش می‌دهد.

• ممبران‌ها یا اسپیرال

ممبرین اسمز معکوس یک لایه نازک است که به یون های خاصی اجازه عبور نمی دهد. به دلیل توانایی این ممبرین ها در حذف یون ها از محلول، از آنها عمدتا برای حذف نمک از محلول های آبی استفاده می‌شود. تا پیش از دهه 1990، سلولز استات به عنوان ماده اولیه ساخت این غشاها مورد استفاده قرار می‌گرفت ولی پس از آن با ترکیبات پلی‌آمیدی جایگزین شد که دفع نمک بالاتر و هزینه انرژی کمتری داشتند. به دلیل توانایی این ممبران ها در حذف یون های محلول بدون وارونگی فاز، از آنها برای حذف نمک و کاهشTDS آب استفاده می‌شود. 
تنوع استفاده از ممبرین های CSM از تبدیل آب دریا به آب تازه، تولید آب فوق خالص برای شستشوی قطعات الکترونیکی و مقاصد پزشکی و داروسازی، استفاده در صنایع غذایی و نوشیدنی، تا بازیابی پساب را پوشش می‌دهد.

 

مقایسه بین TDS و فشار عملیاتی ممبرین های CSM آب لب‌شور و فشار پایین

شرایط آب ورودی: غلظت NaClmg/L 500، نرخ جریان آب تصفیه شده gfd 15، دما: C 25، بازیابی: 15%

BLF

مناسب برای کاربردهای زیر:
- میزان TDS آب ورودی پایین باشد
- دفع نمک بالا مورد نیاز نباشد
- از طریق عملکرد فشار پایین صرفه‌جویی در انرژی انجام شود

BLR

مناسب برای کاربردهای زیر:
- TDS آب خوراک بالا باشد
- از طریق عملکرد فشار پایین صرفه‌جویی در انرژی انجام شود

BLN

مناسب برای کاربردهای زیر:
دفع نمک و نرخ جریان ویژه آب تصفیه شده مابین BLR و BLF باشد. 

• ممبرین های دریایی CSM SWM

قابل استفاده برای نمک زدایی از آّب دریا برای مصارف صنعتی یا آشامیدنی
قادر به تصفیه آب دارای TDS بالاتر از ppm 10000

نمونه آب شیرین کن های ساخته شده که در آنها ممبرین های CSM استفاده شده است :

• ممبران های خانگی CSM

ممبرین های خانگی CSM قادر هستند ذرات با اندازه بیشتر از یک ده هزارم میکرون مانند مواد سرطان زا، یون های فلزات سنگین، باکتری ها و ویروس های موجود در آب را از آب جداسازی کنند.
محصولات مختلف از ظرفیت 35 گالن در روز تا 100 گالن در روز موجود هستند.
ممبرین ها به صورت تر و خشک موجود هستند‌.

امکان بررسی اصل بودن ممبرین های شرکت CSM از طریق وارد کردن شماره سریال محصول در لینک زیر وجود دارد:
http://crm.toray-tck.com/jsp/barCodeCheck.jsp

ممبران خانگی