مقالات

مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه ها

تصفیه خانه آب محموعه ای از واحدهای عملیاتی است که معمولا به صورت سری بهره برداری می شوند. بدون توجه به میزان تقاضا، تصفیه خانه ها باید به تولید آبی با کیفیت بالا قادر باشند. در تصفیه متداول، ته نشینی و صاف کردن فرایندهای هزینه بر می باشند، فرایندهای خاص برای سختی گیری آب یا حذف آلودگی های ویژه مانند نیترات ها و سموم با استفاده از غشاها و کربن فعال نیز می توانند خیلی گران باشند.

۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۴:۴۴ بعد از ظهر
318
گندزدایی آب های سطحی و زیر زمینی

قانون EPA در مورد تصفیه آب های سطحی مستلزم حذف یا گندزدایی 99.9 درصد کیست های زیاردیالامبلیا، غیرفعال سازی 99 درصد کریپتوسپوریدیوم و حذف یا غیرفعال سازی حداقل 99.9 درصد ویروس های داخلی است. آب های سطحی، آب های روبازی هستند که بارش های سطحی و آب های زیرزمینی را دریافت کرده و مستعد آلودگی به ژیاردیالامبلیا می باشند. آب های زیرزمینی تحت تاثیر مستقیم آب های سطحی به واسطه وجود خرده ارگانیسم ها، جلبک ها یا پاتوژن های درشت، تغییرات چشمگیر در کدورت، دما و pH که به شرایط موجود در آب های سطحی مجاور مرتبط است محدود می گردد.

۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۰:۴۰ بعد از ظهر
144
سبک سازی و حذف نیترات با روش تبادل یونی

تبادل یون در تصفیه آب برای سبک سازی و حذف آلوده کننده های انتخابی مانند یون نیترات می باشد. برای اهداف آزمایشگاهی و صنعتی می توان از کانی زدایی برای تولید آب بدون آهن استفاده کرد. در فرایند تبادل یون، یون های گونه های خاص موجود در محلول با یون های گونه های مختلف که به یک رزین نامحلول چسبیده اند، تعویض می شوند.

۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۷:۳۶ بعد از ظهر
139
علل بروز و روش جلوگیری از افزایش اختلاف فشار دو سر سیستم

برای بهره برداری مناسب و کارکرد استاندارد سیستم های RO نیاز به یک برنامه منظم تعمیر و نگهداری می باشد.اختلاف فشار خوراک تا جریان غلیظ یک شاخص برای مقاومت هیدرولیک در مقابل جریان آب عبوری از سیستم می باشد و به میزان زیادی بستگی به نرخ جریان های عبوری از مسیرهای موجود در المنت ها بین لایه های غشا دارد.

۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۲:۴۷ بعد از ظهر
138
ویژگی های شیمیایی آب آشامیدنی

۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۶:۹ بعد از ظهر
330
ویژگی های آب خاکستری

۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۲:۵۴ بعد از ظهر
148
بیماری هایی که از طریق آب منتقل می شوند

۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۸:۲۸ بعد از ظهر
500
تصفیه آب آشامیدنی، کشاورزی و دامداری

۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۵:۱۸ بعد از ظهر
41
آب قلیایی چیست و چه خواصی دارد؟

۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۹:۴ قبل از ظهر
357
فاضلاب و خصوصیات آن

۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۳:۴۹ قبل از ظهر
39
راهنمای خرید دستگاه تصفیه آب خانگی

۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۹:۵۶ قبل از ظهر
43